Moet ik een milieucoördinator hebben?

Elk bedrijf dat onder klasse 1 valt (de meest milieuhinderlijke klasse) is verplicht om een milieucoördinator niveau A of B aan te stellen. Of u onder die klasse valt, kunt u hier te weten komen. “Weer een investering omdat het moet van de overheid”, hoor ik u denken. Inderdaad, u kunt er helaas niet onderuit, maar ik denk dat het vooral belangrijk is dat u goed weet wat een milieucoördinator precies doet en wat de meerwaarde ervan is. Een milieucoördinator helpt u op termijn om kosten te besparen!

Wat zal een milieucoördinator in mijn bedrijf doen?

Een milieucoördinator heeft een uitgebreid takenpakket en draagt bij tot een milieubewuste en milieuvriendelijkere bedrijfsvoering:

  1. Hij/zij draagt bij tot de ontwikkeling, invoering, toepassing en evaluatie van milieuvriendelijke productiemethodes en producten;
  2. Hij/zij waakt over de naleving van de milieuwetgeving;
  3. Hij/zij voert de voorgeschreven emissie- en immissiemetingen uit en registreert de resultaten;
  4. Hij/zij houdt een afvalstoffenregister bij en leeft de meldingsplicht over deze afvalstoffen na;
  5. Hij/zij communiceert intern en extern over mogelijke gevolgen van de activiteit van het bedrijf voor mens en milieu;
  6. Hij/zij adviseert het management over milieugerelateerde investeringen;
  7. En hij/zij maakt jaarlijks een verslag op over zijn/haar activiteiten en adviezen die hij/zij verstrekt heeft het voorbije jaar.

Aangezien de aanstelling van een milieucoördinator door de overheid wordt opgelegd, dient u voor de aanstelling ervan met enkele verplichtingen rekening te houden. Zo moet de milieucoördinator onder meer objectief en onafhankelijk handelen, een verzekering afsluiten om de burgerrechtelijke aansprakelijkheid en beroepsaansprakelijkheid te dekken en voldoende duidelijke en uitgebreide rapporten en documenten opstellen.

Moet de milieucoördinator een werknemer zijn?

Niet per se. Er zijn eigenlijk drie mogelijkheden. Een milieucoördinator kan:

  1. een voltijdse of deeltijdse werknemer van uw bedrijf zijn;
  2. via een wettelijk erkend extern bedrijf worden ingeschakeld;
  3. voor meerdere vestigingen van eenzelfde bedrijf of voor meerdere bedrijven worden aangesteld.

Wat is nu het grote voordeel van een interne of externe milieucoördinator? Wel, deze persoon zorgt ervoor dat uw bedrijf altijd in orde blijft met de milieuwetgeving, dat uw processen geoptimaliseerd worden en dat er oplossingen gezocht worden om minder grondstoffen te gebruiken en minder afvalstoffen te produceren. Dat alles zal op termijn resulteren in minder kosten.

En daarmee kom ik tot een laatste interessant weetje: wist je dat een externe milieucoördinator wettelijk erkend moet zijn door de bevoegde Vlaamse minister? Bovendien zijn ze verplicht om elk jaar minstens 30 uur bijscholing te volgen over milieuwetenschappen, -technologie, -recht, enzoverder.

Meer blogs

Wat is een omgevingsvergunning?

Hebt u als bedrijfsleider een omgevingsvergunning nodig voor uw activiteiten? Heel veel ondernemers weten het eigenlijk niet of zijn er zich niet van bewust. Zolang er geen ...
Lees meer

Wanneer heb ik een omgevingsvergunning nodig?

De nieuwe omgevingsvergunning vervangt en verenigt de vroegere stedenbouwkundige vergunning, milieuvergunning en socio-economische vergunning en wordt aangevraagd in het digitale Omgevingsloket. Over wat de omgevingsvergunning precies is, schreef ...
Lees meer

Jouw gratis milieuscan

Telefonisch of ter plaatse, wij geven na 30 minuten een stand van zaken van jouw bedrijf.

Deze website maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te verbeteren.