Wanneer heb ik een omgevingsvergunning nodig?

De nieuwe omgevingsvergunning vervangt en verenigt de vroegere stedenbouwkundige vergunning, milieuvergunning en socio-economische vergunning en wordt aangevraagd in het digitale Omgevingsloket. Over wat de omgevingsvergunning precies is, schreef ik eerder al deze blog:

Maar wanneer hebt u een vergunning nodig? Het is een vraag waar te weinig ondernemers bij stil staan. Vaak zijn ze zich ook niet bewust van hun vergunnings- of meldingsplicht. Als u weet dat heel veel bedrijven verplicht een omgevingsvergunning moet kunnen voorleggen, dan is de kans dus groot dat u er ook niet aan ontsnapt.

Welke bedrijven hebben een vergunningsplicht?

Welke bedrijven een vergunningsplicht hebben, is terug te vinden in bijlage 1 van VLAREM II:

Maar toegegeven, de website is niet voor iedereen even intuïtief en het taalgebruik al evenmin. Daarom lanceerde de Vlaamse overheid ook een wegwijzer waar u eerst uw activiteiten kunt aanklikken en vervolgens een reeks vragen moet beantwoorden. Zo komt u snel te weten onder welke klasse uw bedrijf valt en in hoeverre u een vergunnings- of meldingsplicht hebt.

In elk geval kunt u ervan uitgaan dat er bij volgende criteria zo goed als altijd een vergunnings- of meldingsplicht is:

  • lozen van afvalwater;
  • machines om iets te produceren of te bewerken, ook compressoren, airco’s, warmtepompen;
  • opslag van vloeistoffen of vaste stoffen met een gevarensymbool;
  • houden van dieren;
  • (af)spelen van luidere muziek.

Ik heb nog een milieuvergunning lopen, wat moet ik dan doen?

U bent vergunningsplichtig en heeft een milieuvergunning uit het vroegere systeem die nog steeds geldig is? Deze moet op een bepaald moment worden omgezet naar de nieuwe omgevingsvergunning. Er zijn verschillende scenario’s mogelijk:

Scenario 1: mijn milieuvergunning is nog minstens 36 maanden geldig.

Stel, uw vergunning vervalt over ten vroegste 36 maanden, dan kunt u ervoor kiezen een omzetting naar een omgevingsvergunning aan te vragen voor onbepaalde duur. Dit is geen verplichting, maar weet dat dat kan 48 tot 36 maanden voor de vervaldatum van uw huidige vergunning. Naast deze vervaltermijn dient uw vergunning ook nog aan enkele andere criteria te voldoen, die u hier kunt nalezen:

Voldoet u hier niet aan of vervalt uw milieuvergunning over minder dan 36 maanden, dan volgt u scenario 2.

Scenario 2: mijn milieuvergunning is nog 24 tot 12 maanden geldig

In deze periode bent u verplicht een verlenging of hernieuwing in het Omgevingsloket aan te vragen.

Het is erg belangrijk dat u zich goed bewust bent van de vervaldatum van uw lopende milieuvergunning, want de overheid verwittigt u niet als deze dichterbij komt. U bent dus zelf verantwoordelijk voor het tijdig hernieuwen ervan, anders vervalt uw vergunning en bent u niet meer in regel. U loopt het risico op onaangename boetes, maar bovendien kan u bij een laattijdige hervergunning onder strengere voorwaarden vallen.

Scenario 3: mijn milieuvergunning is nog langer dan 24 maanden geldig, maar ik moet een verandering (bijv. een uitbreiding van activiteiten) aanvragen

U kan meteen een vroegtijdige hernieuwing aanvragen, echter enkel als uw bedrijf ingrijpende veranderingen doormaakt, zoals een nieuw bedrijfsgebouw, een grote uitbreiding of nieuwe activiteiten. Op dat moment kan u vragen om meteen een nieuwe omgevingsvergunning voor onbepaalde duur te krijgen.

Wanneer heb ik enkel een meldingsplicht?

Voor sommige projecten volstaat een melding. Een melding wordt net als een vergunningsaanvraag digitaal in het Omgevingsloket ingediend bij de bevoegde overheid. De lijst met criteria voor een meldingsplicht is uitgebreid en complex,  dus kunt u best deze wegwijzer volgen om zeker te zijn van wat u moet doen. Enkele voorbeelden van projecten die geen vergunning vereisen, maar waarvan wel melding moet worden gemaakt in het Omgevingsloket:

  • een garage met maximaal 4 hefbruggen (buiten industriegebied);
  • een schrijnwerkerij;
  • een danscafé of feestzaal (tot 95 decibel);
  • een bakkerij;
  • een funerarium;

Meer blogs

Wat is een omgevingsvergunning?

Hebt u als bedrijfsleider een omgevingsvergunning nodig voor uw activiteiten? Heel veel ondernemers weten het eigenlijk niet of zijn er zich niet van bewust. Zolang er geen ...
Lees meer

Wat kan een milieuboete mij kosten?

Een gemiddelde boete voor een milieumisdrijf zoals het niet in orde zijn met de omgevingsvergunning, bedraagt 2.500 euro. Stel, u sorteert afvalstoffen, maar bent eigenlijk enkel vergund voor opslag ...
Lees meer

Jouw gratis milieuscan

Telefonisch of ter plaatse, wij geven na 30 minuten een stand van zaken van jouw bedrijf.

Deze website maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te verbeteren.