Opvolging milieu-overtreding

De overheid heeft de bevoegdheid om toezicht te houden bij bedrijven of de milieuvoorwaarden nageleefd worden. Alles begint met het hebben van een omgevingsvergunning die strookt met de reële bedrijfsvoering. De gemeente houdt toezicht op de klasse 2 en klasse 3 bedrijven. De Vlaamse overheid (Afdeling Handhaving) houdt toezicht op de klasse 1 bedrijven.

Controles gebeuren naar aanleiding van klachten over hinder, of ambtshalve, zonder dat er klachten zijn. Meestal gebeuren de controles onaangekondigd.

Controleur biedt zich aan

Als de toezichthouder – de controleur – zich aanbiedt in uw bedrijf, bent u verplicht hem of haar binnen te laten en alles te tonen wat hij of zij vraagt. Men mag ook foto’s maken en stalen nemen. Als de toezichthouder vaststelt dat er zaken niet in orde zijn, kan die een aanmaning, of zelfs meteen een proces-verbaal opmaken.

Proces-verbaal

Indien er onmiddellijk proces-verbaal wordt opgesteld, krijgt u daar een afschrift van. Het PV wordt overgemaakt aan de Procureur des Konings, die het ofwel kan seponeren, ofwel een minnelijke schikking kan voorstellen, ofwel kan dagvaarden. Een andere mogelijkheid is dat de Procureur het PV overmaakt aan de Vlaamse overheid, die een bestuurlijke boete kan opleggen. Ook als er PV wordt opgemaakt, krijgt u een aanmaning om de zaken die in orde zijn, tegen een bepaald datum te regulariseren.

Correctionele straffen

Schendingen van milieuvoorschriften worden correctioneel bestraft, dat wil zeggen dat de strafrechtelijke straffen of boetes aanzienlijk zijn. U heeft er alle belang bij om hierop te anticiperen.

Maar stel dat u toch controle krijgt en er worden opgetreden met een aanmaning en/of PV, dan doet u er goed aan om onmiddellijk in actie te schieten en erger te voorkomen. De toezichthoudende overheid heeft in extremis de bevoegdheid om activiteiten stil te leggen of te verzegelen.

milieuinspectie incident

Aanmaning en/of proces-verbaal

Stel dat u toch controle krijgt en er worden opgetreden met een aanmaning en/of PV, dan doet u er goed aan om onmiddellijk in actie te schieten en erger te voorkomen. De toezichthoudende overheid heeft in extremis de bevoegdheid om activiteiten stil te leggen of te verzegelen.
In een aanmaning wordt meestal opgelegd wat u in orde moet brengen en tegen wanneer. Mocht u die deadline niet kunnen halen, doet u er goed aan om een gemotiveerd uitstel te vragen aan de toezichthouder die de aanmaning opstelde. Kreeg u een proces-verbaal, dan zal de Procureur des Konings beslissen welk gevolg er aan gegeven wordt. In de meeste gevallen leidt een proces-verbaal tot een effectieve geldboete.

VDS milieuadvies neemt de communicatie met de toezichthouder op zich, om eventueel uitstel te vragen, of om te overleggen over een oplossing. We helpen u om de overtredingen in orde te brengen, op een economisch verantwoorde manier en we informeren u hoe u in orde kan blijven met de vele milieuregels.

milieuinspectie controle

Incidenten

In geval er zich een incident voordoet in uw bedrijf, bijvoorbeeld een accidentele lozing, of lekken van een tank, spreekt het voor zich dat u onmiddellijk actie onderneemt. Een goede communicatie met de overheid en de buurt is hierin heel belangrijk.

VDS milieuadvies kan bij incidenten uw eerste aanspreekpunt zijn. Wij zorgen ervoor dat u zich kan bezig houden met de verderzetting van uw bedrijfsactiviteiten, terwijl wij ervoor zorgen dat de gevolgen van het incident beperkt blijven en dat u zich niet moet bezig houden met de administratieve nasleep.

VDS milieuadvies neemt de communicatie met de toezichthouder op zich

Caroline en Katrijn van VDS milieuadvies hebben zelf jarenlang als milieu-toezichthouder voor de overheid gewerkt.

Wij kunnen u perfect begeleiden om u in orde te stellen na een inspectie of een incident:

Veelgestelde vragen over milieuinspectie

Wat is een aanmaning?

Een aanmaning is schriftelijk en omschrijft welke zaken niet in orde zijn. U krijgt daarin ook een termijn tegen wanneer u die in orde moet brengen, waarna een hercontrole volgt.

Hoe worden schendingen van milieuvoorschriften bestraft?

Schendingen van milieuvoorschriften worden correctioneel bestraft, dat wil zeggen dat de strafrechtelijke straffen of boetes aanzienlijk zijn. U heeft er alle belang bij om hierop te anticiperen. De toezichthoudende overheid heeft in extremis de bevoegdheid om activiteiten stil te leggen of te verzegelen.

Gratis Milieucheck gids

Heeft jouw bedrijf een milieuvergunning nodig?
Gratis

Gratis offerte

U ontvangt binnen de 2 dagen uw offerte.
Gratis

Download onze gids

Vul je naam, e-mailadres en telefoonnummer in en krijg toegang tot de download link van onze gratis milieugids!

Ontvang een gratis offerte

We overlopen de situatie in uw bedrijf, uw vragen en wensen. U ontvangt binnen de 2 dagen uw offerte!

Jouw gratis milieuscan

Telefonisch of ter plaatse, wij geven na 30 minuten een stand van zaken van jouw bedrijf.

Deze website maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te verbeteren.