Omgevingsvergunning

VDS milieuadvies helpt jou bij het opstellen van jouw aanvraag voor een omgevingsvergunning.

Sinds 2018 bestaan de milieuvergunning en de bouwvergunning niet meer als aparte vergunningen, maar vormen ze samen de ‘omgevingsvergunning’. Zo een omgevingsvergunning is essentieel voor de werking van jouw bedrijf. Het bepaalt welke activiteiten je mag doen en aan welke voorwaarden. Het geeft jou rechtszekerheid om jouw activiteiten verder te kunnen zetten.

Het is dan ook belangrijk dat je over een omgevingsvergunning beschikt die up-to-date is.

Een omgevingsvergunning met minimale extra voorwaarden en kosten.

Ons doel is om de input die we van jou krijgen efficiënt om te zetten in maximale output, namelijk zo weinig mogelijk werk en zorgen voor jou en op het einde van de rit een vergunning voor jouw bedrijfsactiviteiten.
Wat doen we concreet?

aanvraag omgevingsvergunning 2

Gratis Milieucheck gids

Heeft jouw bedrijf een milieuvergunning nodig?
Gratis

Gratis offerte

U ontvangt binnen de 2 dagen uw offerte.
Gratis

Veelgestelde vragen over omgevingsvergunning

Hoe moet u een omgevingsvergunning aanvragen?

Er bestaan 3 klassen waarin bedrijven worden ingedeeld, afhankelijk van de aard en belangrijkheid van de milieu-effecten en de graad van mogelijke hinder van het bedrijf voor mens en milieu.

  • Klasse 1 betekent de meest hinderlijke activiteit.
  • Klasse 2: minder hinderlijke activiteit.
  • Klasse 3: de minst hinderlijke activiteit.
Er bestaat er een lijst met activiteiten waarvoor een omgevingsvergunning nodig is en afhankelijk van bepaalde criteria (bijvoorbeeld vermogen van machines, opslag capaciteit) weet u in welke klasse uw bedrijf valt. U vindt die lijst als bijlage 1 van VLAREM II.

Klasse 1 activiteiten zijn de meeste potentieel hinderlijke en daarvoor is een vergunning nodig. Een omgevingsvergunning wordt aangevraagd in het digitaal omgevingsloket van de overheid. De procedure verloopt volledig digitaal. In de meeste gevallen is deputatie van de provincie waar uw bedrijf gevestigd is bevoegd om over de aanvraag te beslissen.

De overheid zal eerst nagaan of de aanvraag volledig is, nadien organiseert ze een openbaar onderzoek, worden er adviezen gevraagd aan andere instanties en volgt er een beslissing. De doorlooptijd is minstens 120 dagen.
U zal een dossiertaks moeten betalen afhankelijk van de complexiteit van uw aanvraag (MER, veiligheidsrapport).

Voor klasse 2 activiteiten is een echte vergunning nodig. Een omgevingsvergunning wordt aangevraagd in het digitaal omgevingsloket van de overheid. De procedure verloopt volledig digitaal. In de meeste gevallen is het college van burgemeester en schepenen van de gemeente waar uw bedrijf gevestigd is bevoegd om over de aanvraag te beslissen.

De overheid zal eerst nagaan of de aanvraag volledig is, nadien organiseert ze een openbaar onderzoek, worden er eventueel adviezen gevraagd aan andere instanties en volgt er een beslissing. Zo een procedure duurt toch 105 tot 120 dagen.

Klasse 3 activiteiten zijn de minst hinderlijke. Hiervoor is geen echte vergunning vereist, maar een melding. Deze melding wordt aangevraagd in het digitaal omgevingsloket van de overheid. De procedure verloopt volledig digitaal.

In de meeste gevallen is het college van burgemeester en schepenen van de gemeente waar uw bedrijf gevestigd is bevoegd om over de aanvraag te beslissen. Binnen de 30 dagen na indienen van de aanvraag neemt het college akte van de melding en kan u in principe beginnen met de activiteiten.

U kan een nog geldige milieuvergunning omzetten naar een permanente omgevingsvergunning. Dit kan aangevraagd worden tussen de 48steen 36stemaand vóór het vervallen van de milieuvergunning.

U kan een afwijking aanvragen van één of meerdere milieuvoorwaarden. Dit is bijvoorbeeld, afwijken van de wettelijke werkuren, van bepaalde administratieve verplichtingen, van het voorzien van bepaalde infrastructuuringrepen, een opgelegde bijzondere voorwaarde in uw vergunning,…

Als u een bedrijf hebt overgenomen, of er komt een nieuwe vennootschap, kan u een bestaande vergunning eenvoudig overnemen.

De vroegere milieuvergunning werd verleend meestal voor een periode van 20 jaar. Vóór het verstrijken van die deadline moet u een hernieuwing aanvragen, dit is dan een omgevingsvergunning. Goed nieuws is dat de omgevingsvergunning geen einddatum meer heeft, maar permanent geldig is.

Enkel wanneer u veranderingen doet in uw bedrijf (bijvoorbeeld een uitbreiding of andere activiteiten) moet u uw omgevingsvergunning laten aanpassen.

Ook wanneer u verbouwingen plant, neemt u best een actualisatie van de milieu-aspecten mee, omdat de overheid dit zal vragen alvorens ze u een “omgevingsvergunning – stedenbouw” zullen willen verlenen.

Download onze gids

Vul je naam, e-mailadres en telefoonnummer in en krijg toegang tot de download link van onze gratis milieugids!

Ontvang een gratis offerte

We overlopen de situatie in uw bedrijf, uw vragen en wensen. U ontvangt binnen de 2 dagen uw offerte!

Jouw gratis milieuscan

Telefonisch of ter plaatse, wij geven na 30 minuten een stand van zaken van jouw bedrijf.

Deze website maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te verbeteren.