Wat is een omgevingsvergunning?

Hebt u als bedrijfsleider een omgevingsvergunning nodig voor uw activiteiten? Heel veel ondernemers weten het eigenlijk niet of zijn er zich niet van bewust. Zolang er geen controle is, is er geen probleem, maar de mogelijke boetes zijn niet min. In deze blog leggen we uit wat een omgevingsvergunning is, wie deze nodig heeft en hoe u een aanvraag indient.

Wat is de omgevingsvergunning?

De omgevingsvergunning werd begin 2017 in het leven geroepen en is sinds 1 januari 2018 in alle steden en gemeenten geïntegreerd. Wie bouwt en/of bedrijfsactiviteiten uitvoert die hinder kunnen veroorzaken voor mens en milieu, moet een omgevingsvergunning hebben of heeft meldingsplicht.

Vroeger spraken we van de stedenbouwkundige vergunning, milieuvergunning en natuurvergunning waarvoor de aanvraag in meerdere papieren exemplaren moest worden ingediend. Al deze vergunningen vallen nu allemaal onder de omgevingsvergunning. Aanvragen worden zonder uitzondering digitaal ingediend in het Omgevingsloket. Dit is een webplatform dat voor heel Vlaanderen alle aanvragen centraliseert. Er zijn verschillende types omgevingsvergunningen, waar ik u nu niet mee ga vervelen, hier komt u er alles over te weten:

Heb ik een omgevingsvergunning nodig?

Eerst en vooral hangt het van uw soort activiteiten af of u als bedrijfsleider al dan niet een omgevingsvergunning nodig hebt. Zorg ervoor dat u weet onder welke klasse uw bedrijf valt: 1, 2 of 3. Dat kunt u nagaan in bijlage 1 van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning (VLAREM II):

Bedrijven in klasse 1 en 2 hebben een vergunning nodig, bedrijven in klasse 3 hebben enkel een meldingsplicht, omdat die beschouwd worden als het minst milieubelastend. Weet dat niet enkel productiebedrijven of ondernemingen in de industriële sector een omgevingsvergunning nodig hebben. Ook bijvoorbeeld een wellness, garage, een feestzaal of een lasser hebben een omgevingsvergunning nodig. Net zoals elk bedrijf dat afvalwater loost, gevaarlijke producten heeft staan of met machines werkt. Maar ook voor het (af)spelen van luide muziek of het houden van dieren heb je een omgevingsvergunning nodig. En zo gaat het lijstje nog wel even door.

Hoe een omgevingsvergunning aanvragen?

Wanneer u een omgevingsvergunning voor uw bouw- of bedrijfsactiviteit moet aanvragen, doet u dat digitaal in het Omgevingsloket. U kunt dit zelf doen of u laten begeleiden door een milieu-expert. Na de aanvraag volgt er een openbaar onderzoek en een adviesronde. U moet rekenen op een doorlooptermijn van ongeveer 4,5 maand na de aanvraag totdat u uw vergunning effectief in handen hebt. Let wel, voor een melding klasse 3 wordt er geen openbaar onderzoek gevoerd en duurt de procedure slechts 30 dagen.

Een omgevingsvergunning stedenbouw en een omgevingsvergunning milieu kunnen overigens niet afzonderlijk worden aangevraagd, aangezien beide nu integraal deel uitmaken van dé omgevingsvergunning en u ze tegelijk moet aanvragen als u ze allebei nodig hebt om uw vergunningsplicht correct na te komen. De overheid zal binnen de eerste dertig dagen steeds controleren of de aanvraag volledig is. Zo niet, wordt de procedure stopgezet. Informeer u dus grondig over de vergunningen die u nodig hebt om te vermijden dat u de procedure opnieuw moet opstarten en veel tijd verliest. De overheid die uw aanvraag behandelt is afhankelijk van het type aanvraag. Uw dossier kan namelijk op Vlaams, provinciaal of gemeentelijk niveau worden behandeld.

Een omgevingsvergunning aanvragen is niet gratis. Per aanvraag betaalt u een dossiertaks van 100 tot 400 euro, afhankelijk van het type aanvraag. Die taks wordt aan de beslissende overheid betaald.

Wat met mijn lopende milieuvergunning?

De nieuwe omgevingsvergunning is een vergunning van onbepaalde duur. Dat betekent dat u investeringen kunt doen voor uw bedrijf zonder rekening te moeten houden met een vervaldatum. U bent er wel zelf verantwoordelijk voor om uw vergunning te laten aanpassen wanneer u zaken wijzigt in uw bedrijf, bijvoorbeeld bij uitbreiding of verandering van de activiteiten. Het is uiteraard goed mogelijk dat u al een milieuvergunning lopen hebt.

De hernieuwing van uw oude milieuvergunning dient tussen de 24 en 12 maanden voor de vervaldatum te worden aangevraagd, maar opgelet, de overheid verwittigt u niet wanneer de vervaldatum eraan komt. U bent hier dus zelf voor verantwoordelijk. U kunt uw milieuvergunning ook vroeger laten hernieuwen, maar enkel als u ingrijpende veranderingen in uw bedrijf doorvoert, bijvoorbeeld een nieuw gebouw, een grote uitbreiding of nieuwe activiteiten.

We kunnen besluiten dat de nieuwe omgevingsvergunning meer rechtszekerheid biedt voor ondernemers doordat de milieu- en bouwvergunning nu samen onder de omgevingsvergunning vallen. Het blijft echter overduidelijk dat de aanvraag ervan bijzonder complex blijft.

Meer blogs

Wanneer heb ik een omgevingsvergunning nodig?

De nieuwe omgevingsvergunning vervangt en verenigt de vroegere stedenbouwkundige vergunning, milieuvergunning en socio-economische vergunning en wordt aangevraagd in het digitale Omgevingsloket. Over wat de omgevingsvergunning precies is, schreef ...
Lees meer

Wat kan een milieuboete mij kosten?

Een gemiddelde boete voor een milieumisdrijf zoals het niet in orde zijn met de omgevingsvergunning, bedraagt 2.500 euro. Stel, u sorteert afvalstoffen, maar bent eigenlijk enkel vergund voor opslag ...
Lees meer

Jouw gratis milieuscan

Telefonisch of ter plaatse, wij geven na 30 minuten een stand van zaken van jouw bedrijf.

Deze website maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te verbeteren.