Onze diensten

Geen tijd en goesting om zelf de milieuwetgeving uit te zoeken? VDS milieuadvies to the rescue! Ontdek wat we voor jou in orde brengen!

Aanvraag omgevingsvergunning

Wij komen naar jouw bedrijf, brengen in kaart welke activiteiten er vergunningsplichtig zijn, maken het volledige aanvraagdossier voor jouw omgevingsvergunning op in het omgevingsloket, overleggen met de bevoegde overheid én volgen de procedure op tot na de beslissing van de vergunningverlenende overheid. Jij hoeft hier dus zelf geen tijd aan te verliezen. Je kan rekenen op onze deskundigheid maar ook op onze no-nonsens aanpak en onze humor.

Wil je in beroep gaan tegen de beslissing over een omgevingsvergunning of werd jouw omgevingsvergunning geweigerd? Ook daarin begeleiden wij jou naar een oplossing.

Milieuadministratie

Aangifte heffingen, afvalregistraties, emissiemetingen, OVAM, VMM, IMJV, MATIS,…

Pfff, niet zo abnormaal dat je door het bos de bomen niet meer ziet…De milieuwetgeving is dan ook heel omvangrijk en complex. Ze wijzigt bovendien ook regelmatig. Wij helpen jou met het in orde brengen van al die administratieve verplichtingen. Niet enkel met advies, maar wij doen het ook gewoon voor jou.

Milieucoördinatie

Elk bedrijf dat onder klasse 1 valt is verplicht om een milieucoördinator A of B aan te stellen. Ook sommige bedrijven in klasse 2, zoals tankstations met meer dan 2 verdeelslangen, hebben die verplichting.

VDS milieuadvies kan voor u extern milieucoördinator zijn. We zorgen ervoor dat uw bedrijf voldoet aan alle wettelijke verlichtingen.

Opvolging milieuovertreding

We ondersteunen u juridisch én technisch zodat non-conformiteiten binnen een aanvaardbare termijn zijn weggewerkt en erger voorkomen wordt, tegen een zo laag mogelijk kost. 

VDS milieuadvies kan bij incidenten uw eerste aanspreekpunt zijn. Wij zorgen ervoor dat u zich kan bezig houden met de verderzetting van uw bedrijfsactiviteiten, terwijl wij ervoor zorgen dat de gevolgen van het incident beperkt blijven.

Jouw gratis milieuscan

Telefonisch of ter plaatse, wij geven na 30 minuten een stand van zaken van jouw bedrijf.

Deze website maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te verbeteren.